Thursday, October 23, 2008

Running

I run away from everything...
I run from happiness
I run from pain
I run from reality
I run from my dreams
I run from nightmares
I run from my talent
I run from my failures
I run from my family
I run from my friends
I run from my life


and life runs from me...

No comments: